תחרויות

תחרות עיצוב גשרים בירקון

Yarkon Pedestrian Bridges

מזמין: רשות נחל ירקון

אדריכלית נוף אחראית: אורנה סירקיס-בן ציוני

נתבקשנו להציג דגם של גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים, שיהיה אחד ממספר גשרים שיוקמו לאורך הירקון. הוראות התחרות קבעו את המידות המקסימאליות של הגשר וכן נאמר שעל הגשר להיות עמיד בפני שיטפונות חזקים. קבענו במסגרת התכנון כי נכון יהיה לקבוע מודל אחיד לכל הגשרים, מודל שיהווה "שחקן משנה" בנוף באופן שישמש כאמצעי למעבר ולא כמטרה ויזואלית.

אנו ראינו בגשר מנוף להעצמת והארכת חווית המעבר מעל פני המים ומכאן לאפשר שהייה, מנוחה ותצפית בישיבה על הגשר. הגשר המוצע כולל נתיב להולכי רגל ורוכבי אופניים וכן אפשרות ישיבה לכל אורכו. המרכיב החוויתי והמרכיב הקונסטרוקטיבי ארוגים זה בזה. משהגדרנו את החוויה הרצויה, רתמנו לטובתה את האמצעים הדרושים: פתיחת המבט באמצעות הנמכת מעקה הבטיחות ויצירת מעקה כבלים "שקוף". הנמכת המעקה מקטינה את ההשפעות ההידראוליות של המעקה בעת הצפה. יצירת אפשרות ישיבה על הגשר מעל הנחל, חוויה ייחודית שלא ניתן לה ביטוי בפיתוח הנחל עד היום. שימור מימדים אינטימיים וצנועים לגשר, ושימוש בחומרים אווריריים המעצימים את תחושת הציפה מעל הנחל.