אודות

מי אנחנו

Firm profile

משרד משה לנר אדריכלי נוף נוסד ע"י משה לנר. המשרד עוסק במגוון פרויקטים בקני מידה משתנים ובנושאים שונים: מתכנון עירוני וכפרי, פיתוח שכונות ומבני ציבור, תכנון שטחים פתוחים עירוניים, גנים ציבוריים, מוסדות חינוך וגנים לאומיים, תכנון תשתיות ועוד.

בבסיס התפישה שלנו עומדת השאיפה לייצר חללים ציבוריים ופרטיים פונקציונלים, בהירים ובעלי משמעות. התכנון שלנו שם דגש על המקומיות וחיפוש המאפיינים שבעזרתם ניתן לחזק אותה, בכלים עיצוביים ובשילוב צרכי האדם במקום.

בתהליך העבודה אנו רותמים סקירה נרחבת של אזור התכנון, לימוד מעמיק של ההיסטוריה והמורשת, אל הצרכים העדכניים של הפרויקט. אנו משלבים תפישה רעיונית עם הבנה הנדסית, ניסיון רב בשימוש בחומרים ותשומת לב לפרטים. בכל שלב בתכנון אנו בוחנים חלופות המאפשרות דיון מתמיד בין צרכי הלקוח, הקהילה המקומית, הפוטנציאל הגלום בשטח, החסמים ומגבלות התקציב.

כל תהליך תכנוני מאפשר לנו הזדמנויות שונות להגדיר "מקום". אנו מבקשים לשמר ולייצר בכל פרויקט זהות תרבותית בזיהוי הערכים הטמונים באתר, לימוד מעמיק ותכנון עכשווי.

הצוות שלנו

  • משה לנר | BLA באדריכלות נוף. הטכניון.
    BSC במדעי החקלאות. האוניברסיטה העברית.
  • בארי בן שלום | BLA באדריכלות נוף. הטכניון.2000
  • שלי קושניר | BLA באדריכלות נוף. הטכניון. 2002
  • אורנה סירקיס בן ציוני | BLA באדריכלות נוף. הטכניון. 2005
    BA בארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית. 1997
  • ילנה צ'ורני | מהנדסת חשמל, אוניברסיטת קמנץ'-פודולסי. אוקראינה.1998
  • עינת מדר | PE באדריכלות בנין. ביה"ס להנדסאים. הטכניון. 1990