תחרויות

טיילת אהוד מנור בבנימינה

Ehud Manor Promenade

מזמין: מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

מקום ראשון בתחרות

אדריכלית נוף אחראית: ארנה סירקיס בן ציוני

תאור המקום

התחרות לתכנון הטיילת לזכרו של אהוד מנור ז"ל ביקשה להנציח את המוזיקאי דרך נופי ילדותו.
תוואי הטיילת מחבר את בנימינה לסביבתה וקושר את ההולכים בו, תושבים ומבקרים אחרים, אל נופי המקום, מושא שיריו של אהוד מנור.

הטיילת נחלקת לשני מרכיבים עיקריים: הטיילת האינטנסיבית, שעוברת בתחום המושבה בנימינה, טיילת זו תפותח בהשראת שלושה משיריו של מנור שנכתבו על המושבה.

הטיילת האקסטנסיבית יוצאת אל השדות ועוברת בתבניות נופי ילדותו של מנור, בואכה נחל תנינים בחלופה אחת, וסובבת את שכונת הפעל, מקום מגוריו של מנור.

הטיילת האינטנסיבית כוללת מרחב התכנסות לשוק איכרים וירידי אומנים, אזורי ישיבה ושהיה שקטים, והליכה על שביל עץ צף, בין האיקליפטוסים, סמוך לקיר המסילה. כל מקטע מתוכנן ומעוצב בהשראת אחד משיריו של מנור.
לאורך הטיילת האקסטנסיבית ישולבו שיריו של אהוד מנור בנקודות שונות.

הטיילת תשרת את תושבי בנימינה והסביבה, כמו גם מבקרים אחרים, ותאפשר לחוות את מתוות הנוף שצייר אהוד מנור בשיריו דרך הליכה בשבילי נערותו. הפרויקט עושה שימוש בתשתיות קיימות ומעשיר אותם במימד ההנצחה.