בינוי עירוני וכפרי

רח' חצרות איכרים - עתלית

Hazrot Ikarim St. Atlit

המזמין: מ. א. חוף הכרמל

אדריכלית נוף אחראית במשרד: שלי קושניר

חצרות האיכרים (החקורות) הם רחוב ושצ"פ הממוקמים בלב המושבה ההיסטורית בעתלית. הרחוב חוצה את ה"חקורות", חלקות חקלאיות בגב בתי הראשונים ברחוב המייסדים, בכיוון מזרח –מערב אל עבר רכס הכורכר. במפגש עם הרכס, עתידה להשתלב "טיילת שביל הרכס", והשצ"פ המתוכנן ישמש, בין השאר, כשער ומבואה לטיילת זו.

בבסיס התכנון עמד הרעיון של יצירת רחוב המשחזר את רוח המושבה ההיסטורית, תומך הולכי רגל, עם מיסעה צרה ומדרכות רחבות המאפשרות ערוגות גינון גדולות ונטיעת עצים. מאפייני פיתוח הרחוב וחזיתות המגרשים לאורכו לקוחים מהשפה העיצובית של המושבה: שימוש באבן כורכר, עמודוני תאורה נוסטלגיים, עמודוני כניסה לכל בית ועוד. השצ"פ, למרגלות מצוק הכורכר, מאפשר מפגש ושהייה בו תוך התבוננות ומגע בסלע, ואף עלייה אל הרכס, צפייה בנוף הרחוק וגישה לאתרים ארכיאולוגיים חצובים בסלע.