פארקים ושטחים פתוחים

פארק נחל עדה

Nahal Ada Park

מזמין: עירית אור עקיבא, רשות ניקוז כרמל

אדריכל נוף אחראי במשרד: בארי בן שלום

רצועת נחל עדה בתחום אור עקיבא עוברת כיום ממזרח לעיר ומהווה חצר אחורית של העיר. תכניות עתידיות שנמצאות בשלבי תכנון שונים יוצרות מצב בו רצועת הנחל תוקף שכונת מגורים ואזורי תעשיה. מכאן שרצועת הנחל תהיה הריאה הירוקה המרכזית של העיר המקשרת בין מזרח העיר למערבה, ובין צפון העיר לדרומה.

בשיקום הנחל נעשה שילוב בין הגישה הירוקה והגישה האורבאנית: הנחל יתוכנן בגישה הירוקה ודגשי התכנון של הפארק יהיו בגישה האורבאנית. הפיתוח יחזק את תחושת שייכות הקהילה לנחל ויתרום לתמיכה ציבורית בפעילות השיקום בו. הפיתוח יכלול שיקום מרחב הנחל, פיתוח שביל נחל בקטע אור עקיבא, כחלק ממערכת רציפה של שטחים פתוחים, פיתוח הפארק כפארק עירוני מרכזי וחיזוק הקשרים בין הנחל והמרקם העירוני. בשלב א' ישוקם קטע הנחל המזרחי, ישוקמו גדות הנחל, תבוצע הרטבה של ציר הנחל, יסללו שבילי הולכי רגל ואופניים כמנוף לשיקום כל תוואי הנחל בתחום אור עקיבא.