גנים לאומיים ושמורות טבע

בריכת הנופרים בגן לאומי ירקון

Nofarim Pond, Yarkon River National Park

מזמין: רשות הטבע והגנים

צוות תכנון: מיכי לנגר ואורנה סירקיס

בריכת הנופרים נמצאת בתחומי גן לאומי ירקון, ממערב למתחם אפק, סמוך למקורות הירקון. זוהי בריכה הכוללת שני חלקים: בריכה אחת קולטת את מי מקורות הירקון האיכותיים המוקצים לנחל, ומהווה בית גידול טבעי המשמרת את המארג האקולוגי של הירקון. עודפי המים של בריכה זו מוזרמים לבריכה השנייה הנמצאת על תוואי הנחל. בריכות אלו הוקמו על מנת לשמור על האיכות הגבוהה של מי מקורות הירקון ולהפריד מהמים הזורמים בתוואי הנחל.

מטרת התכנית היא לאפשר קליטת קהל מבוקרת ומצומצמת, ושמירה מירבית על הסביבה האקולוגית במקום. הפיתוח כלל הסדרת שביל גישה מוגדר המאפשר תצפיות אל הבריכות וכן מגדל תצפית בתחום שבין הבריכות שמאפשר התבוננות רחבה יותר מעל סבך הקנים.