בינוי עירוני וכפרי

הנחיות נופיות למושבה עתלית

Landscape officiating for Atlit

מזמין: מ. א. חוף הכרמל

אדריכלית נוף במשרד: שלי קושניר

מטרת פרויקט זה הייתה ליצור שפה עיצובית מקומית עבור המרחב הציבורי של היישוב עתלית. עתלית מתאפיינת ברובה בבניה כפרית, שוכנת לחוף הים ומשופעת בערכי טבע ונוף.

מהלך התכנון כלל ניתוח הבוחן את מאפייני הזהות המקומית ומידת הקריאות של החללים הציבוריים, תוך חיפוש הדימוי אותו מבקשת עתלית לאמץ ולחזק. היישוב חולק לשלושה אזורי דימוי- חוף ים, טבע מקומי ומושבה היסטורית- עבור כל אחד מהם נוסחו ההנחיות. ההנחיות כללו פרטי פיתוח מגוונים, חתכי רחוב עקרוניים, חזות חזיתות המגרשים, שימוש בצמחיה ועוד.