בינוי עירוני וכפרי

פיתוח נופי בכרם מהר"ל

Moshav Kerem Maharal

מזמין: מושב כרם מהר"ל

אדריכל נוף אחראי: בארי בן שלום

מושב כרם מהר"ל נמצא על המדרונות המערביים של רכס הכרמל, כחלק מיישובי חוף כרמל. התכנון התמקד בשיפור פני הרחובות בהיבט התשתיתי והעיצובי. התכנון כלל שיקום הרחובות הקיימים, תכנון השטחים הפתוחים ביישוב, תכנון מחודש של מרכז היישוב וליווי נופי לשכונות החדשות.

תכנון השטחים הפתוחים שאב השראתו מהאלמנטים הקיימים באתר: שצ"פ הבארות, שצ"פ ארכיאולוגיה ושצ"פ מרכז היישוב המחבר בין מבני הציבור השונים ומצרכי התושבים בשטחים הפתוחים. בתכנון הרחובות יצרנו חללי רחוב שונים, תוך הקפדה על הפרדת הולכי הרגל מהמיסעות ברצועות גינון, מתן שפה אחידה לחזית הגינות, שימוש רב באבן וצמחית חורש מקומית וקישור בין השטחים הפתוחים השונים. התכנון הוא תוצאה של לימוד מאפייני המקום ליצירת שפה עכשווית.