גנים לאומיים ושמורות טבע

שמורת טבע נחל תנינים

Taninim National Park

מזמין: רשות הטבע והגנים

אדריכלי נוף אחראים במשרד: מיכי לנגר ושלי קושניר

הגן הלאומי נמצא במפגש הנחלים עדה ותנינים ומהווה אתר השוזר ערכי טבע עשירים, שרידים ארכיאולוגים מרשימים, וקירבה לים. הסכר הנו ללא ספק, מפעל מים מרשים בהיקפו ובמורכבותו שהיה מן המתקנים הגדולים מסוגו בעולם העתיק.הממצאים הייחודיים ששפכו אור על הטכנולוגיות בעת העתיקה, על המפעליים ההנדסיים הקדומים ועל האזור כולו, חייבו חשיפה מושכלת לקהל הרחב.

סביב סוגיית הולכת הקהל ואופן המחשת האתר ניטשו דיונים רבים. הוחלט, והדבר משתקף כיום באתר, לשחזר את הטכנולוגיות השונות באתרן. עוד נקבע כי ייאגמו מי נחל תנינים באגם שייווצר בחזית הסכר וישוחזרו פעולות הויסות ומפעל הזרמת המים לטחנות כפי שפעלו בתקופה הרומית בעזרת מגופי עץ. דגש מיוחד ניתן לאופן ההמחשה, אופי הפיתוח וחומרי הפיתוח. תחנות העצירה משלבות הסברים על החי והצומח עם הסברים ואיורים הממחישים את הממצאים הארכיאולוגים ופעולתם. הושם דגש על החוויה הייחודית בקרבה אל המים המתאפשרת באזור זה: מסלול הסיור תוכנן כך שהוא עובר מעל הנחלים מספר פעמים ולבסוף מגיע לים. תוואי ההליכה עוקב אחר זרימת המים מנחל תנינים ועד האגם, הסכר, החיבור עם נחל עדה ומגיע עד הים.