תכניות מתאר ותכניות אב

דרך המים לקיסריה- בדיקת ייתכנות

The Water Road to Caserea

מזמין: החברה הממשלתית לתיירות

אדריכלית נוף אחראית במשרד: ארנה סירקיס בן-ציוני

דרך המים העתיקה לקיסריה הינה מכלול מרשים של מערכות מים עתיקות ומודרניות המבוסס בעיקר על אפיק נחל תנינים. תחילתה בעין צברין צפונית לעמיקם עבור דרך מכלול הפירים התת קרקעיים ואמות המים בבית חנניה, הפירים בג'יסר א-זרקא ומשם באמות מים דרומה עד לקיסריה. אורכה של דרך המים העתיקה כ- 25 ק"מ.

מטרתה המרכזית של בדיקת הייתכנות היא לאפיין ולהמליץ על הפעולות הדרושות להפיכת דרך המים למוצר תיירותי המלכד סביבו קונספטואלית, פיזית ושיווקית את אוסף אתרי התיירות העצמאים הפזורים לאורך דרך המים לכדי מערכת תיירותית רציפה וחוויתית.