תכניות מתאר ותכניות אב

שדירת השקמים

Shderat Hashikmim

מזמין: קק"ל

אדריכלית נוף אחראית: אורנה סירקיס בן-ציוני

שדירת השקמים ההיסטורית משתרעת מעזה ועד העיר יפו. בתוואי שאורכו כ – 100 ק"מ שבחלקו נשמר, בחלקו הופר ובחלקו חרב. רצף זה כולל, בנוסף לעצי השקמה, מערך בוסתני חולות המלווים את שדירת עצי השקמה לכל אורכה.

תכנית שדירת השקמים, המקודמת ע"י קק"ל, מבקשת לשמר לשחזר ולהגן על עצי השקמה במרחב, תוך פיתוח תוואי הולכי רגל רציף לאורכה. הפוטנציאל התיירותי של רצועה זו רב ומגוון. שדירת עצי השקמה והבוסתנים בשילוב עם דיונות החול, מאפשרים פיתוח פעילויות מגוונות ואטרקטיביות לציבור הרחב בכלל בהיבט מקומי, אזורי וארצי.

משרדנו ערך סקר ייתכנות לתנועה הרציפה של הולכי רגל ורוכבי אופניים לאורך התוואי ותכנית אב ראשונית המגדירה את מהות התנועה והשהייה לאורך התוואי, תוך התייחסות לערכי הטבע והמורשת במרחב השדירה.