תכניות מתאר ותכניות אב

תכנית אב לגן לאומי ציפורי

Zippori National Park

מזמין: רשות הטבע והגנים

אדריכלית נוף אחראית: ארנה סירקיס בן ציוני

גן לאומי ציפורי משתרע על פני 17000 דונם ונמצא בין כביש 77 , צמת המוביל, וכביש הגישה לאתר העיר ציפורי. הגן הלאומי כולל את העיר העתיקה ציפורי, חורבת רומה, תל חנתון ושמורות טבע, מכלולים ארכיאולוגים חקלאיים, עינות ציפורי, ומשאבי טבע ונוף נוספים. מטרת תכנית האב היתה הדגשת מרכזיות הגן הלאומי במרחב באמצעות פיתוח מערך הצירים המרחביים, הוספת כניסות משניות לגן ופיתוח הקשרים בין חלקי בגן השונים . כמו כן הדגשת מרחב העיר ציפורי כמוקד מרכזי בהיבט הערכי וכמוקד שירות לציבור המבקרים. הפניה זו נעשית ע"י הוספת כניסה ראשית נוספת מכביש 77 ובאמצעות העברת מערך הצירים הראשיים דרכה.

בתכנית מוצע כי העיר ציפורי תשמש כמרכז מבקרים ראשי, אליה מגיעים בצורה נוחה משתי הכניסות הראשיות, דרכה עוברים הצירים הנושאיים הראשיים. מרכז הקולט קהל ונקודת יציאה לטיולים בגן הלאומי. הכניסות המשניות, בנוסף לראשיות, מגדירות ומחזקות את מעטפת הגן הלאומי. מבואונים ממוקמים בכל כניסה על מנת לקבל את המבקר ולהציג את אפשרויות הטיול בגן.
מיקום החניונים ביחידות נוף שונות במרחבי הגן הלאומי מציע מגוון עשיר של סוגי חניונים )אורנים, אלונים, זיתים, ואדי). הצירים הנושאיים יקשרו את ציפורי אל המרחב בו היא יושבת. צירים אלו ישולטו באופן שיהיו בהירים וקריאים ויאפשרו נסיעה ברכב שטח. הצטלבות הצירים, למרגלות העיר ציפורי בחניון הזיתים שיהיה בדרגת הירכיה גבוהה מזו של שאר החניונים. אתרים ארכאולוגים היסטורים ואחרים בתחומי הגן הלאומי כגון, קבר יהודה נשיאה, מתחם הגיתות, המצפורים, עינות ציפורי, אמות המים העתיקות וכד' , ישולטו, במתחם הגיתות יש אפשרות לשחזור אחת הגיתות להמחשה באתר.