תכניות מתאר ותכניות אב

תכנית אב ירקון

Yarkon basin master plan

מזמין: רשות הטבע והגנים

אדריכלית נוף אחראית במשרד: שלי קושניר

תכנית אב ירקון מתייחסת לתחום גן לאומי ירקון בקטע שבין מתחם אפק במזרח ועד כביש מס' 4 במערב. בין פתח תקווה בדרום והוד השרון, ורמת השרון בצפון. התכנית נועדה להציג את עמדת רט"ג למגמות פיתוח עתידיות בשטח הנדון.

במסגרת הכנת תכנית מתאר מחוזית חלקית תמ"מ 3/10, שעוסקת במרחב ירקון, הורתה המועצה הארצית לכל הרשויות להכין מסמך תכנוני לתחומן. תכנית אב ירקון הנה מסמך תכנוני המציג את עמדת רשות הטבע והגנים למרחב גן לאומי ירקון. כיוון שהגן הלאומי נכלל בתחום ארבע רשויות מקומיות (פתח תקווה, מ.א. דרום השרון, רמת השרון, והוד השרון), החליטה רט"ג להכין את עמדתה בתחום שטח זה. מטרות העל של התכנית הן לשמר ולשחזר את נופי האזור הטבעיים שנעלמו, כחלק מריאה ירוקה מטרופולינית בשטח עירוני מאויים.