תכניות מתאר ותכניות אב

תכנית מתאר חיפה

Haifa Master Plan

מזמין: משרד הפנים

עורך התכנית: יצחק פרוינד

אדריכלית נוף אחראית במשרד: שלי קושניר

תכנית מתאר חיפה מתווה את כיווני ההתפתחות של העיר, בהתייחס לשנת היעד 2025, ולגודל אוכלוסיה של 330,000 תושבים. יעדי התכנית העיקריים- חיזוק מעמדה של חיפה כבירת המטרופולין הצפוני וכשער בינלאומי לנוסעים ולמטענים, פתיחת העיר לים, החייאת העיר התחתית ושכונת הדר, שיפור ופיתוח מערך התנועה ועוד.

בפרק הנוף של התכנית עסקנו, כחלק מצוות יועצים בראשותו של עורך התכנית, יצחק פרוינד, בפיתוח מערכת השטחים הפתוחים והצירים הירוקים לצד שימור ערכי הטבע והנוף בעיר. עיקרי פרק הנוף: במערכת השטחים הפתוחים- הגדרת פארק עירוני לחיפה, שימור ואדיות ונחלים בטבעיותם, רצפים של שטחים ציבוריים פתוחים, רצועת החוף כשטח פתוח לציבור לפעילויות שונות. במערכת הצירים הירוקים- הגדרנו מערך של צירי אורך ורוחב בעיר- צירי רוחב המקשרים בין שכונות המגורים לואדיות ודרך צירי הואדיות לחוף הים, צירי אורך- קו ההשקה– מערך של צירי הליכה ורכיבה ומוקדי פעילות לאורך התפר בין הבינוי ברכס לשטח הפתוח בואדיות, פתיחת העיר אל הים באמצעות צירים מקשרים ושיקוע מסילת הברזל, ציר מרגלות ההר במדרונות המערביים, כולל מוקדי פעילות לאורכו, טיילת המשכית לאורך חופי חיפה.