תשתיות

שיקום תוואי הרכבת לירושלים

The Jerusalem Railway Rhehabilitation

מזמין: רכבת ישראל

אדריכל נוף אחראי: מיכי לנגר

התכנית מתייחסת לקטע הרכבת שבין בית שמש ותחנת הרכבת במלחה, ירושלים. אורך המקטע 32 ק"מ. תוואי הרכבת בקטע זה עובר בתוך ערוץ נחל שורק ונחל רפאים. התוואי מפותל ועובר ברובו בתחומי גן לאומי הרי יהודה. תוואי הרכבת ההיסטורי הנו תוואי תורכי, העובר סמוך לערוץ הנחל, וחצוב בחלקו במדרונות תלולים מאד. התכנית התאימה את התוואי לתנועת רכבות מהירות יותר.

עבודת התכנון הנופי כללה שיפורים בתוואי למניעה וצמצום הפגיעה בנוף ושיקום הפגיעה שנוצרה בעת עבודות הביצוע. התפישה התכנונית עשתה שימוש בתבניות הנוף המקומי לשיקום מחדש של התוואי לדוגמא: בנית קירות טרסה לאורך מקטעי התוואי החצובים, בניה מחדש של גשרי הרכבת ברוח הבניה התורכית, שימוש בצומח ממינים מקומיים בהתאמה למקטעי התוואי השונים.