תשתיות

כניסה דרומית לחיפה

The Southern Entrance to Haifa

מזמין: חברת יפה נוף

אדריכלית נוף אחראית: מיכל יריב

התכנית מתייחסת למקטע שבין מחלף כבישים 2ו4, ועד מחלף אלנבי. במסגרת הרחבת הכביש והוספת נתיב תחבורה ציבורית לאורכו, נתבקשנו לייצר כניסה ייצוגית לעיר חיפה. התוואי מתאפיין בשונות לאורכו: בית עלמין, אזורי מגורים, תעשייה, נוף פתוח לים וכד'.

התפישה התכנונית ראתה בתוואי כולו יחידה תכנונית אחת רציפה המושפעת משונות האלמנטים לאורכה. נקבע שהמפרדה תהווה אלמנט מאחד ומחבר לכל אורך התוואי, והפיתוח בשולי הדרך, הותאם לאלמנט שלצידו הוא עובר. נעשה שימוש בצמחיה המותאמת לסביבה חופית תוך שימור המבטים לים. נעשה שימוש בקירות אבן בהשראת מבני האבן שבסביבה.