תחרויות

תחרות שיקום מחצבת שפייה

Shfeya Quarry Rehabilitation

מקום שלישי בתחרות

מזמין: הקרן לשיקום מחצבות ורט"ג

אדריכלית נוף אחראית במשרד: ארנה סירקיס בן ציוני בשיתוף אדריכלית הנוף והאמנית רלי דה פריז

מחצבת שפייה היא אלמנט בולט ודרמטי המלווה את הנוסע על כביש 70, ממזרח לצמת פארדיס.
ביום בולט פצע החציבה שנפער בנוף, ובלילה בוערת תאורת המפעל העשן. בעיקרו, זהו חזיון תעשייתי של ייצור ועשייה, שיש בו גם מראה של מחשופי הגריעה. נוף זה משקף את המתח בין האסטטיקה של הייצור לזו של ההרס.
במסגרת התחרות נתבקשנו להציע שיקום למחצבה לצד המשך פעילות הכריה והחציבה.

הצענו תכנון שמתבסס על שני היבטים ייחודיים של המחצבה: יצירת נוף דינאמי, ארוע לינארי חי לנוסעים בכביש המהיר, עם שיקום אקולוגי מהותי של פצעי ההר שיצרה המחצבה. אופן השיקום יהיה באמצעות יצירת בתי גידול שישיבו חיים אל בטן ההר. הפתרון גם מציע למבקר באתר גישה אל קיר המחצבה ומרפסות התצפית של בתי הגידול, באמצעות שביל מקורה המאזכר את מסועי החצץ. השביל מאפשר ללכת באופן מוגן לאורך בתי הגידול ועד לבריכה יפהפיה בתחתית המצוק. אנו מציעים פעולה שנוקטת שיקום על פני זמן ומאזכרת את המהות התעשיתית. שיקום נזקי הגריעה ייעשה בשתילה של צמחיה מקומית שתהיה אבן שואבת לבעלי חיים שונים, בעיקר ציפורי שיר ועופות דורסים. תהליך התפתחות בתי הגידול יהיה חלק מהדינאמיקה של הנוף על פני ציר הזמן. אנו רואים בהצעה זו פוטנציאל לייצר שיקום וריפוי ייחודי בעל תפישה חזותית ונועזת, תוך התכתבות עם נוף הדרך, זיקה למהות המקום (המחצבה) ותרומה לקהילה החולפת על פני המחצבה ומבקרת באתר.